RSS

You are here

Чајетина није поступила по упутствима, наставићемо да помажемо општини да добијe дозволу за градњу гондоле

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре искрено жали што Општина Чајетина ни из трећег покушаја, и поред пружене стручне помоћи и прецизних упутстава Министарства, није поднела исправну документацију неопходну за издавање грађевинске дозволе за прву фазу изградње гондоле на Златибору.

 

Поводом саопштења Општине Чајетина даa је Министарство поново одбило да изда грађевинску дозволу за панорамску гондолу на Златибору због техничких пропуста, још једном подсећамо руководство Чајетине да је закон једнак за све и да ће грађевинску дозволу за градњу гондоле добити у најкраћем могућем року, чим поднесу сву потребну, законом прописану документацију. Србија има модеран и реформисан систем издавања грађевинских дозвола, у којем број дозвола расте из месеца у месец, а од општине Чајетина се не тражи ништа ни више ни мање од онога што закон тражи од свих осталих инвеститора у Србији.

 

Министарство је, пре подношења захтева, прегледало документацију за издавање дозволе и дало прецизне инструкције шта је потребно изменити како би се испунили сви законски услови да захтев буде позитивно решен. Како општина није извршила тражене измене у документацији, њихов захтев морао је бити одбијен, али Министарство остаје на располагању општини како би што пре, на законом предвиђен начин, прибавила грађевинску дозволу за овај пројекат.

 

Општина Чајетина поднела је 4. јула нови, трећи по реду, захтев за издавање грађевинске дозволе за прву фазу изградње гондоле, која обухвата изградњу крајње станице Торник, који је одбачен као непотпун. Специфичност последњег захтева и техничке документације је да се све примедбе Министарства, а било их је укупно девет, односе на делове техничке документације коју израђују пројектанти и вршиоци техничке контроле. Пре овог захтева, Општина Чајетина поднела је два захтева за издавање грађевинске дозволе за прву фазу градње гондоле, и то 8. фебруара и 9. маја.

 

Подсећамо да Министарство подржава изградњу гондоле од самог почетка јер ће тим пројектом једна од најлепших планина у Србији постати још атрактивнија за туристе, а златиборски крај ће моћи да се економски још брже развија. Овакав став смо показали и на делу, омогућавајући Општини Чајетина да пројекат реализује у више фаза, пружањем стручне подршке инвеститору у процесу прибављања документације и издавањем локацијских услова у року вишеструко краћем од законског.