RSS

You are here

Одбијен захтев "Путева Србије" за локацијске услове за раскрсницу у Баточини

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одбацило је данас захтев инвеститора ЈП "Путеви Србије" за издавање локацијских услова за раскрсницу у Баточини, због недостатака у приложеној документацији.


Реч је о раскрсници на државном путу ИБ реда бр. 24 Баточина, а недостаци су уочени у Идејном решењу.


Недостаци се односе на неслагање бројева катастарских парцела у захтеву за локацијске услове са бројевима парцела на графичким прилозима и у другим плановима, затим што у оквиру књиге "Пројекат саобраћајне сигнализације" није приложена нумеричка документација која је обавезан садржај пројекта, и што није могуће отворити Прегледну ситуацију у дwг формату. У Главној свесци у табели Општи подаци о објекту није наведен плански документ на основу кога се издају локацијски услови, па је и то разлог за одбијање овог инвеститора за локацијске услове.


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре документацију за издавање локацијских услова добило је и прегледало истог дана и констатовало да Идејно решење није усаглашено са Планским документом.


ЈП "Путеви Србије" у обавези је да, као и сви остали инвеститори, поднесе потпуну и исправну документацију како би му били издати локацијски услови. Министарство ће затим, као што је и пракса, у најкраћем року издати локацијске услове за раскрсницу у Баточини.