RSS

You are here

Поледица: Ове године отварање поглавља 14 и 21


Србија би ове године могла да отвори још два преговарачка поглавља у процесу европских интеграција, и то поглавља 14 - транспортна политика и 21 – трансевропске транспортне мреже, рекао је данас државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Миодраг Поледица.

 

Он је на скупу у Клубу посланика, поводом завршетка твининг пројекта у вези са јачањем администативних капацитета транспортног сектора у Министарству и надлежним институцијама, рекао да је вредност тог пројекта била 1,75 милиона евра и да је финансиран кроз претприступне програме ЕУ ИПА 2013, уз суфинансирање Србије.


Поледица је рекао да је Србија кроз тај пројекат могла да усагласи своје законодавство са искуствима Европе, и то на примерима земаља као што су Француска, Финска и Литванија. "Њихови експерти су нам помогли кроз израду смерница за нову транспортну стратегију. Један аспект је био посвећен безбедности железничког саобраћаја и ту смо достигли нови квалитет кроз посебан систем за безбедност", рекао је Поледица у Клубу посланика.


Он је нагласио да је циљ Србије да се што више приближи Европској унији кроз стварање законодавног и стратешког оквира. "Овај твининг пројекат нам је помогао да имамо што бољу преговарачку платформу за поглавља за која смо надлежни, а то су 14 - транспортна политика и 21 – трансевропске транспортне мреже. Кроз твининг пројекат уочили смо одређене слабости у законодавном оквиру и места која морамо да побољшамо. Урадили смо те оквире и нове прописе и сада ће нам бити лакше у преговарачком процесу", навео је Поледица.


То је први пројекат који је уговорен у оквиру децентрализованог система управљања пројектима који се финансирају из ИПА донаторских средстава. Кроз пет компоненти пројекта службеници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и релевантних транспортних институција, уз помоћ колега из администрација земаља чланица ЕУ - Француске, Финске и Литваније, израдили су стратешки оквир за развијање транспортног система у Србији и алат за ефикасно праћење имплементације стратегије у складу са стандардима ЕУ.


Такође, уведен је систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају (СМС), односно систем за верификацију СМС у складу са захтевима и стандардима ЕУ, али и систем знања и вештина у обављању задатака који произилазе из усаглашавања националног законодавства са законодавством ЕУ у области транспорта.

 

Поред Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у пројекту је учествовало више од 10 домаћих транспортних институција укључујући, између осталог, Дирекцију за железнице, Инфраструктуру железнице Србије, Аеродром „Никола Тесла”, Директорат цивилног ваздухопловства и Агенцију за безбедност саобраћаја.