RSS

You are here

Расте број грађевинских фирми на „белој листи“, мање повреда и рада на црно

Од 605 грађевинских предузећа, колико их се 30. јуна нашло на бодовној „белој и црној листи“ Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, њих 359 пласирано је на „белој листи“. To значи да више од половине фирми којe се налaзе на листи редовно плаћају порезе и доприносе, воде рачуна о безбедности радника и поштују уговорне обавезе, што су битни критеријуми и за доделу посла на јавним набавкама.

 

У односу на 2016, у првој половини 2017. број предузећа на “црној листи” смањен  је са 275 на 246, број радника на црно смањен је са 97 на 32, док је број запослених благо повећан, са 29.308 на 29.441.

 

Када је реч о повредама на раду, у 2016. била су повређена 222 радника, а број повреда у првој половини 2017. године, укупно 49, наговештава да ће 2017. по овом основу бити много боља од претходне године. У првих шест месеци ове године регистрована је 41 лакша повреда на раду и осам тежих, док је у целој 2016. регистровано 176 лакших повреда на раду и 46 тежих.

 

Рангирање на овој листи за предузећа је веома важно јер се рангирају по томе колико воде рачуна о обавезама према држави и запосленима, што је један од критеријума који се однедавно узима у обзир и приликом доделе посла преко јавних набавки.

 

Почетком маја 2017, Влада Србије је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојила закључак којим је државним институцијама препоручено да пре доношења одлуке о додели посла преко јавних набавки провере рејтинг предузећа на црној и белој листи, како би се избегло да послове додељују фирмама с црне листе.