RSS

You are here

Упис имовине скраћује се на три дана, следећи циљеви е-катастар и е-простор

 

Усвајањем новог закона којим ће се уредити упис имовине у катастар рокови за упис имовине скратиће се на три до пет дана, а од 2020. читав поступак уписа својине радиће се у потпуности електронски. Увођење е-катастра и е-простора значи да ће читав процес градње, од израде планских докумената, преко издавања дозвола, до уписа оног што се изгради, радити једноставно, брзо и у електронском поступку. 

 

“Циљ реформе катастра је да катастар буде сређен, уредан и ефикасан, а да грађани сам посао могу да заврше за свега неколико дана, и у електронском поступку. У прелазном периоду, до краја 2019. године, у плану је да се упис имовине ради и папирно и електронски, да би од 2020. почео да функционише у потпуности електронски, као што се ради са електронским грађевинским дозволама”, каже Ђорђе Милић, помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и додаје да се Нацрт закона о уписима у катастар тренутно налази на јавној расправи.

 

Милић истиче да скраћење процедуре и прелазак на дигитално подношење захтева у катастру представљају наставак реформе грађевинских дозвола, захваљујући којима је Светска банка уврстила Србију међу првих 10 земаља реформатора у свету.

 

"Крајњи циљ реформе катастра, заједно са новом реформом е-простор, којом ће се увести електронска процедура за усвајање планске документације, јесте да грађани добију ефикасан сервис у овој области, а Србија додатно поправи свој рејтинг на листи Дуинг бизнис Светске банке ", каже Милић.

 

Како објашњава, реформа е-простор подразумева да ће се планска документација радити у дигиталном формату, у краћим роковима, и да ће грађани имати јасан преглед за сваку катастарску парцелу да ли на њој може да се гради, да ли је реч о заштићеном подручју, као и која врста објекта је дозвољена.

 

“Све реформе које радимо међусобно су повезане. С једне стране, кроз озакоњење помажемо да се озаконе куће и станови, који су, између осталог због непостојања планске документације и дозвола на које се чекало и по неколико година, бесправно подигнути. С друге стране, увођењем е-дозвола и потпуним уређењем рада катастра и планске документације више нема ниједног разлога да неко гради без дозволе”, објашњава Милић.

 

Према његовим речима, у спровођењу свих ових реформи биће настављена досадашња пракса да се службеници који ће непосредно спроводити реформу од почетка обучавају, као што је урађено и кад су увођене е-дозволе, а што је дало резултат. “О учешћу локалних самоуправа у реформи катастра и планске документације, као и о доношењу решења грађевинских инспектора и решења о озакоњењу, данас ћемо разговарати и са начелницима свих округа у Србији”, каже Милић.