RSS

You are here

Контакт

Државни секретари

Миодраг Поледица

Државни секретар
011/3616-613

Имре Керн

Државни секретар
011/3616-439

Секретаријат

Маја Матија Ристић

Секретар министарства
011/3616-521

Саша Илић

Администратор
011/3616-426

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за инспекцијски надзор

Цивилно друштво

Одсек за управљање инфраструктурним пројектима

Група за управљање пројектима финансираним из фондова ЕУ

Одељење за управно и управно-надзорне послове

Група за припрему и спровођење програма комуналне инфраструктуре