RSS

You are here

Одсек за управљање инфраструктурним пројектима

У Одсеку за управљање инфраструктурним пројектимаобављају се послови који се односе на: непосредно управљање реализацијом пројеката; дефинисање и спровођење поступака за управљање пројектима; стандардизацију процеса управљања пројектима; праћење статуса пројекта и праћење ефеката пројеката; извештавање о статусу и ефектима пројеката; координација  учесника у реализацији пројеката; праћење и спровођење уговора који се односе на реализацију инфраструктурних пројеката; разматрање техничке и финансијске документације у вези са изградњом, санацијом, реконструкцијом и другим радовима на пројектима; предлагање чланова комисије за спровођење јавних набавки ради реализације пројеката; учествовање у припреми тендерске документације и поступку избора најповољнијег понуђача и другим поступцима у оквиру јавних набавки за потребе реализације пројеката; учествовање у изради документације за потребе расписивања огласа о јавној набавци; учествовање у припреми уговора потребних за реализацију пројеката; прибављање извештаја о уговорима додељеним у поступку јавне набавке ради вођења евиденције података, припремање збирног извештаја о додељеним уговорима; припрему извештаја, информација и анализа из делокруга Одсека; други послови из делокруга Одсека.