RSS

You are here

Потпредседница Владе и министарка

Проф. др Зорана З. Михајловић

 

Проф. др Зорана З. Михајловић рођена je 1970. године у Тузли. Основну и средњу школу завршила је у Београду, као најбоља у генерацији. Дипломирала је (1993), магистрирала (1998) и докторирала (2001) на Универзитету у Београду – Економском факултету, са темама из области енергетике и економије (дипломски рад “Енергетски ресурси у Европској економској заједници”, магистарски рад “Енергетски сектор Србије и одабраних европских земаља – Француске, Немачке и Шведске”, докторска дисертација “Енергетика и привредни развој – Анализа међузависности на примеру Србије и земаља Европске уније”).

 
Звање научног сарадника стекла је 2006. године на Економском факултету у Београду, звање доцента на Мегатренд универзитету 2008. године, а звање ванредног професора октобра 2011. године.
 
Од завршетка факултета упоредо се бави научним и стручним радом у пракси. Била је запослена у Првој економској школи у Београду до 1996. године, а до 2006. године ради у Јавном предузећу „Електропривреда Србије" – Јавном предузећу за пренос електричне енергије „Електроисток“, на радним местима заменика руководиоца Службе књиговодства, руководиоца Службе плана и анализе и саветника Сектора за финансијске послове.
 
Од 2004. до 2006. године ангажована је у Влади Србије као саветник потпредседника Владе за енергетику и политику заштите животне средине, након чега је до 2007. године радила у Јавном предузећу Аеродром „Никола Тесла“ Београд као саветник за енергетску ефикасност генералног директора.
 
До 2010. године обављала је послове саветника за енергетику тадашњег председника Владе Републике Српске Милорада Додика.
Била је члан Управног одбора ЈП ЕПС (2004-2007), као и главни и одговорни уредник месечника „ЕУ Маркет“ (2007-2008), а од 2008. године је запослена на Мегатренд универзитету. Октобра 2011. године именована је за проректора за науку тог универзитета, где предаје предмете из области енергетике под називом Економија природних ресурса и Економија енергетике и енергетска безбедност.
 
Аутор је и коаутор четири књиге из области енергетике и одрживог развоја, учесник многих националних и међународних пројеката и конференција и до данас је написала и објавила више од две стотине радова о проблемима и могућностима српског енергетског сектора, у компарацији са регионом и земљама ЕУ, а у циљу достизања одрживог развоја. Поседује више од 20 година професионалног искуства стеченог пре ступања на дужности у Влади Републике Србије.
 
Оснивач је НВО Женска влада, члан НВО Европски покрет у Србији и организације East West Bridge, као и члан редакцијског одбора часописа „Еко Србија“. Поседује сертификат специјалистичког семинара Методологија савремене корупције (Canadian Development Agency и Центар за менаџмент).
 
Члан је Српске напредне странке од 2009. године и председник је Савета странке за енергетику и рударство. До октобра 2012. била је члан председништва, када је на Скупштини странке изабрана за потпредседника СНС-а и ову функцију обављала је до маја 2016. године.
 
Од маја до формирања Владе, јула 2012. године, била је народни посланик у Скупштини Србије, када је именована за министра енергетике, развоја и заштите животне средине Владе Републике Србије. Ту функцију обављала је до априла 2014. године, када је именована за потпредседника Владе Републике Србије и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
 
 У истом мандату именована је за председницу Координациног тела Владе за родну равноправност, као и за одговорно лице у име Владе за питања инклузије Рома. Председава Заједничком групом Владе РС са задатком дефинисања конкретних мера за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке о условима пословања (Doing Business).
 
Од 2012. до 2014. године била је гувернер Србије у Европској банци за обнову и развој (EBRD) и председавајућа Управног одбора Фондације 5+. 
 
Од маја 2014. до новембра 2015. године била је председник Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства.
 
Члан је, без икакве материјалне надокнаде, Савета Универзитета у Београду и Управног одбора Фонда за развој Републике Србије.
 
Maјка једног сина.
 
Говори енглески језик.