RSS

You are here

Акциони план за ефикаснију интеграцију Рома

Инклузија Рома и Ромкиња, боље образовање, лечење и запошљавање, као и адекватни услови становања главни су циљеви Владине Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. 
 
Ово су главни закључци данашњег састанка, којим је у име потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић председавао државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Миодраг Поледица. На састанку је договорено да у првој фази буде образована експертска Радна група како би се текст Акционог плана усагласио са текстом усвојене Стратегије за социјалано укључивање Рома и Ромкиња.
 
Одлуком Владе Србије потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић координира активностима државних институција усмерених ка ефикасном спровођењу социјалног укључивања Рома и Ромкиња, а што ће бити обезбеђено кроз примену Акционог плана.
 
Акциони план за спровођење усвојене Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године треба да јасно дефинише активности, рокове, финансијске изворе, као и надлежности релевантних институција које ће учествовати у реализацији Стратегије. Тиме ће се обезбедити институционални капацитети са циљем унапређења живота Рома и Ромкиња у Републици Србији.
 
Састанку су присуствовали: Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Иван Секуловић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Орхан Усеин, лидер Акционог тима за инклузију Рома Савета за регионалну сарадњу.