RSS

You are here

Безбедност грађана на првом месту, појачати контролу сплавова

 

Недавни инциденти на Савском кеју на Новом Београду, у којем су изгорели сплавови “Цунами”, још једном су показали колико је важно да се власници сплавова у потпуности придржавају свих прописа који регулишу ову област, а надлежне државне институције обезбеде поштовање закона и санкционишу непрописно понашање.

 

Употреба сплавова који немају све потребне дозволе, а на које долази више стотина људи током једног дана, представља озбиљан ризик који може довести не само до уништавања имовине, већ и угрозити људске животе. Министарство ће, у оквиру своје надлежности у наредном периоду пооштрити контроле ових објеката, што очекујемо и од других надлежних институција, пре свега органа локалне самоуправе.

 

Наглашамо да ни један од сплавова који су изгорели 20. јануара 2020. године није имао спроведен технички преглед нити издату плутајућу дозволу, што је случај и са осталим сплавовима у ланцу сплавова "Цунами", који немају технички преглед, нити важећу плутајућу дозволу, са изузетком сплава "Цунами 5".

 

Несавесни власник покушао је да обмане јавност да су изгорели сплавови имали извршене техничке прегледе и важеће плутајуће дозволе, тако што је у појединим медијима приказао само део документације коју је Министарство издало (Решење Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, бр. 14-02-26/19-1130 од 2.10.2019. године). Ова документација се, међутим, уопште не односи на сплавове који су изгорели (“Цунами 1”, “Цунами 2”, “Цунами 3” и “Цунами Руф Топ”), већ на сплав “Цунами Хаус 9”, који није био захваћен пожаром. Након издавања наведеног решења, стручњаци Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу 14.10.2019. изашли су на терен ради техничког прегледа сплава "Цунами Хаус 9", приликом којег су утврдили читав низ недостатака на сплаву, због чега је власнику наложено предузимање одговарајућих мера. До данас овај сплав није спровео технички преглед и нема плутајућу дозволу.

 

Још очигледнији покушај обмањивања јавности од стране власника, извршен је показивањем само унутрашње стране плутајуће дозволе за објекат "Цунами 5" (чији је садашњи број плутајуће дозволе 342-31-23/19-02 (број дозволе пре продужења важења је био 342-24-16/18-02).

 

Такође, исти власник покушао је и да обмане инспекцију Министарства тако што је регистрациону ознаку сплава “Цунами 5” доделио сплаву “Цунами 2”, који је изгорео у пожару, у циљу доказивања да је макар један од изгорелих сплавова имао плутајућу дозволу, а због чега је инспекција против власника поднела пријаву.

 

Повећање безбедности грађана на београдским рекама захтева координирано деловање органа не само овог Министарства већ и градских институција и инспекција. Због тога позивамо Град Београд да без одлагања донесе нову одлуку о постављању плутајућих објеката на територији града Београда и спречи очигледно угрожавање безбедности грађана, а комуналну инспекцију да спречи комунални хаос који настаје одлагањем изгорелих делова сплава на уређеној зеленој површини.