RSS

You are here

Чајетина може да поднесе захтев за грађевинску дозволу за гондолу

Поводом последњих изјава председника општине Чајетина Милана Стаматовића да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спречава пројекат изградње гондоле на Златибору, желимо да упознамо јавност са следећим чињеницама:

 

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, неколико пута до сада јасно је рекла да подржава пројекат градње гондоле на Златибору која ће умногоме обогатити туристички садржај на једној од наших најлепших планина. Али, такође је нагласила да због значаја овог пројекта и безбедности грађана, будућих корисника гондоле, овај пројекат, као и сви други, мора бити изграђен уз поштовање свих важећих прописа и закона.

 

По свим захтевима општине Чајетина, односно предузећа које ће градити гондолу, поступано је у најкраћим роковима по достављању уредне документације. Напомињемо да је у министарству до сада одржано неколико састанака на којима смо општини Чајетина и предузећу које треба да изгради гондолу пружали стручну помоћ. У министарству је формиран тим људи који су задужени за реализацију овог пројекта који су увек доступни општини.

 

Министарство је до сада, у накраћим могућим роковима, општини Чајетина и предузећу које би требало да гради гондолу издало локацијске услове за овај пројекат, а добијен је и извештај Ревизионе комисије. Грађевинска дозвола за овај пројекат није издата једноставно јер општина Чајетина и предузеће које би требало да гради гондолу нису ни поднели захтев за издавање грађевинске дозволе.

 

С друге стране, председник општине Чајетина наводи да “грађевинску дозволу не може да добије док министарство не реши проблем власништва над делом земљишта изнад ког треба да прође траса будуће гондоле”. По закону, један од доказа који мора да се приложи уз захтев за издавање грађевинске дозволе јесте доказ о одговарајућем праву на грађевинско земљиште на ком ће објекат бити грађен.

 

Напомињемо да је према локацијским условима које су добиле општина Чајетина и фирма која би требало да гради гондолу предвиђена могућност изградње по фазама. Тако је могуће, што знају и надлежни у општини Чајетина, да се грађевинска дозвола изда и за изградњу дела објекта за који су решени имовинско-правни односи на земљишту. Дакле, уколико постоји земљиште на коме је општина Чајетина уписана као власник које представља грађевинску, функционалну или технолошку целину и на ком се може изградити гондола, могу поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за ту фазу, независно од осталих делова.

 

Земљиште за које је министарство поништило сопствено решење и предвидело својину на том земљишту у корист Републике Србије представља део земљишта потребног за изградњу гондоле. До окончања управног спора пред Управним судом или на други начин решеног питања утврђивања права својине на том земљишту у корист Републике Србије, која би га у даљем поступку пренела без накнаде на општину Чајетина, није могуће издавати грађевинску дозволу. И поред најбоље воље да помогне у реализацији градње гондоле, министарство не може да утиче на рад Управног суда, већ само може да све захтеве решава у складу са законом.

 

Верујемо да ове чињенице јасно указују на то да не постоји никаква опструкција министарства кад је реч о пројекту градње гондоле на Златибору, већ да смо по сваком захтеву општине Чајетина поступали у законским роковима. Према важећем законодавству, извођење грађевинских радова без грађевинске дозволе је кривично дело бесправне градње, које је санкционисано Кривичним законом Србије.

 

У прилогу се налазе решење о локацијским условима и извештај Ревизионе комисије које је добила општина Чајетина.