RSS

You are here

Даринка Ђуран добитница НАЛЕД-овог признања за допринос реформама

Даринка Ђуран, руководилац службе за обједињену процедуру  издавања грађевинских дозвола Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добитница је НАЛЕД-овог признања за допринос реформама и примену закона у 2015. години.

 

Она и још шесторо државних службеника понелу су данас ово признање као људи који су заслужни за примену реформских прописа у пракси, признање које се до сада додељивало рефоматору године.

 

Оцена Налед-а, како се наводи у Сивој књизи препорука за поједностављивање бирократије је да је највећи помак и ове године постигло Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које је у потпуности спровело пет препорука које је привреда дуго очекивала .

 

То су убрзано и јефтиније долажење до грађевинске дозволе, увођење јединственог, централизованог онлајн система за издавање дозвола, прописивање рока за упис права својине у катастар непокретности, прављење разлике у редоследу решавања захтева који се односе на објекат и на земљиште при републичком геодетском заводу и убрзана процедура легализације објеката.

 

„Први квартал 2015. године обележила је реформа процедуре издавања грађевинских дозвола - усвојене су измене Закона о планирању и изградњи заједно са више од 20 пратећих подзаконских аката. Резултати ове реформе огледају се у порасту броја издатих грађевинских дозвола за 30 одсто током 2015. у односу на просек за претходних седам година, док грађевинска индустрија бележи највећи раст у односу на све друге гране привреде“, наводи се у овогодишњој Сивој књизи.

 

Значај ове реформе препознала је и Светска банка, у чијем је извештају о лакоћи пословања Дуинг бизнис за 2016. у категорији издавања грађевинских дозвола забележен помак са 186. на 139. место.