RSS

You are here

Грађевинска дозвола компанији “Југоросгас“ издата за пет дана

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, издало је данас компанији “Југоросгас“ грађевинску дозволу за изградњу друге фазе гасовода на територији града Лесковца, што је прва дозвола коју је Министарство издало у поступку обједињене процедуре, по новом Закону о планирању и изградњи.
 
Грађевинска дозвола компанији „Југоросгас“ за овај пројекат издата је у року од само пет дана.
 
У поступку издавања дозволе, у потпуности су испоштовани сви рокови, што је још једна потврда успешне примене Закона о планирању и изградњи и његовог великог значаја за укупно побољшање пословног амбијента у Србији.