RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 12. јануар 2019. године-Пресек стања у 13 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко Брдо
II А-202   Сјеница-Раждагиња-Буђево-Карајукића бунари-Суви До-Лескова-Веље Поље - Тутин
II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар)-Гоч-Станишинци

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћа

 

У 08:23`између станица Ћићевац-Параћин у км.162+515 на обезбеђеном путном прелазу (полубраницима)  дошло је до налета воза 790 са Емг 413-029/030 на друмско возило. Повређених нема. За саобраћај затворен и десни колосек пруге пошто због аута који је на колосеку нема профила. На лице места изашла Оперативна комисија Лапово. Пруга пуштена за саобраћај у 10:22`.

 

Због снега и појаве леда на скретницама, на прузи Београд-Пожега-Врбница-државна граница, састајање возова врши се само у поседнутим ТK станицама. Након интервенције екипе Сектора за грађевинске послове (ЗОП Ваљево), могуће је састајање возова и у станицама: Бела Река, Степојевац, Лазаревац, Словац и Дивци. Дана 12. 1. 2019. године у периоду од 7.00 до 13.00 часова, каснио је воз: 2151 + 53 минута у станици Бранешци.

 

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 

 

- Пресек стања у 7 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко Брдо
II А-202   Сјеница-Раждагиња-Буђево-Карајукића Бунари-Суви До-Лескова- Веље Поље-Тутин
II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар)-Гоч-Станишинци

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни саобраћај се одвија према планираном реду вожње, без застоја.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.