RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 13. јануар 2019. године


- Пресек стања у 19 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Због снега и појаве леда на скретницама, на прузи Београд-Пожега-Врбница-државна граница, састајање возова врши се само у поседнутим ТK станицама. Након интервенције екипе Сектора за грађевинске послове (ЗОП Ваљево), могуће је састајање возова и у станицама: Бела Река, Степојевац, Лазаревац, Словац и Дивци. Дана 13. 1. 2019. године у периоду од 7.00 до 13.00 часова каснилу су следећи возови за превоз путника: Прибој, воз 2152 + 55 мин.; Пожега, воз 2132 + 37 мин.; Ужице, воз 2153 + 31 мин.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 

 

-Пресек стања у 13 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Због снега и појаве леда на скретницама, на прузи Београд-Пожега-Врбница-државна граница, састајање возова врши се само у поседнутим ТK станицама. Након интервенције екипе Сектора за грађевинске послове (ЗОП Ваљево), могуће је састајање возова и у станицама: Бела Река, Степојевац, Лазаревац, Словац и Дивци. Дана 13. 1. 2019. године у периоду од 7.00 до 13.00 часова каснио је воз: 2151 + 72 минута у станици Бранешци.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 


-Пресек стања у 7 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и тететни железнички саобраћај реализује се у складу са планираним редом вожње.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.