RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 14. јануар 2019. године

-Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај


На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, у Републици Србији су проходни сви путни правци.

 

Железнички саобраћај


Путнички и железнички саобраћај одвија се према планираном реду вожње.

 

Ваздушни саобраћај

 

Саобраћај „Ер Србије“ се одвија по плану, без поремећаја везаних за метеоролошке услове на Аеродрому Београд, осим лета за Подгорицу ЈУ172/3 БЕГ-ТГД-БЕГ који је сторниран због метео ситуације на а/п ТГД/немогућност одлеђивања авиона/.

 

Водни саобраћај


Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

-Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар- Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и железнички саобраћај одвија се према планираном реду вожње.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.