RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 17. јануар 2019. године

ресек стања у 13 часова-

 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

  

Железнички саобраћај

 

Путнички и железнички саобраћај одвија се према планираном реду вожње.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио- саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован.- Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар–Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај


Путнички и железнички саобраћај одвија се према планираном реду вожње.

 

Ваздушни саобраћај


Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај


Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.