RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 21. јануар 2019. године

 -Пресек стања у 19 часова -

 

Друмски саобраћај

 

 На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и железнички саобраћај се одвијају несметано.

  

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

 Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 


Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

  

Железнички саобраћај

   

Путнички и железнички саобраћај се одвијају несметано.

  

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 


- Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и железнички саобраћај се одвијају несметано.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.