RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 22. јануар 2019. године


 

-Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај

 

 

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

 

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

 

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни саобраћај се одвијају несметано.

 

 

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

 

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 - Пресек стања у 7 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Због снега који је интензивно падао, на прузи Београд–Врбница–државна граница састајања возова врше се, по оперативном плану, само у поседнутим ТK станицама. Дана 21/22. 1. 2019. године у период од 19 до 7 часова каснио је воз за превоз путника:
 

   711+31мин. укрштање са 430 у ст. Ваљево (18:22-18:54) - немогућност састајања у ст. Ваљевски Градац;

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.