RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 23. јануар 2019. године

 -Пресек стања у 19 часова-

  

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I, II и III приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћаj

  

Путнички и теретни саобраћај се одвија несметано.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован.


 

Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

  

Железнички саобраћај

  

Путнички и теретни саобраћај се одвијају несметано.

 

Ваздушни саобраћај


 Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 

Водни саобраћај


Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 


-Пресек стања у 13 часова-

 

Друмски саобраћај


На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни саобраћај се одвија несметано.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован. - Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар-Одвраћеница-Преко брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни саобраћај се одвијају несметано.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.