RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 28. јануар 2019. године

- Пресек стања у 19 часова -

Друмски саобраћај

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-197   Преко Брдо - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч – Станишинци

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

  

Железнички саобраћај

Због снега који је интензивно падао претходних дана и због појаве леда,

ограничена је употреба инфраструктурних капацитета, на прузи Београд –

Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у

следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор и Јабланица. Због наведеног, дана 28. 1. 2019. године у период од 13.00 до 19.00 часова каснио је воз за превоз путника 2132 +37' у станици

Пожега због укрштања са возом 2133.

 У 02.40 часова, на прузи Београд – Нови Сад – Суботица, приликом уласка

воза 52946 (Србија Kарго) у станицу Инђија (ИИИ колосека) на скр. бр. 2 дошло

је до исклизнућа седмих Ргс кола (товарен-контејнер са каменом) серије

80723924533-3 са једним обртним постољем од локомотиве 444-029. У 05.10

часова првих шест вагона увучено је у ст. Инђија, а у 06.08 часова други део са

11 вагона увучен је у станицу Голубинци. Прекид саобраћаја од 02.40 до 06.10

часова. Увиђај врши комисија оперативног одељења. Помоћни воз (камион са

опремом) из станице Београд ранжирне отпремљен у 04.03 часова и у станицу

Инђија приспео у 06.05 часова. Очекује се да почене интервенција дизања исклизлих кола. Отаказани возови: 341 на релацији Нови Сад – Београд (ангажован аутобуски превоз) и 3401 на релацији Инђија - Нова Пазова.

 У 7.54 часова екипа Центра за помоћни воз је почела подизање исклизлог вагона. Предвиђено време трајања дизања је било до 60 минута. Због проблема са тереном (због меканог - заблатњеног терена, опрема је константно тонула), као и због проблема са вагоном који је подизан (блокирало обртно постоље, немогуће бочно померање), дизање није могло да се изврши у предвиђено време. Због наведеног дошло је до додатног кашњења возова за превоз путника. Дизање исклизлог вагона је настављено у интервалима између возова и завршено у 15.40 часова. Оштећена је скретница број 2 у станици Инђија, због чега је немогуће укрштање возова у станици Инђија, односно саобраћај је могућ само кроз други колосек.

 Дана 28. 1. 2019. године у 12.30 часова у км 7+015 деонице Сталаћ – Kрушевац дошло је до одрона и прекида саобраћаја. Рашчишћавање одрона од стране радника Сектора за грађевинске послове завршено је у 13.00 часова. Због наведеног каснио је воз 4813 23 минута у станици Kраљево.

 

 Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

 

 -Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај

 

Сви државни путеви I  и II реда у Републици Србији су проходни.

 

Непроходан је следећи путни правац II приоритета/Б категорије одржавања:

 

II А-195   Бела Земља - Љубиш – Јасеново 

 

Екипе путара су на терену.

 

Остали путни правци II приоритета одржавања су проходни.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо
II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица
II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци 

 

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Због снега који је интензивно падао претходних дана и због појаве леда ограничена је употреба инфраструктурних капацитета, на прузи Београд – Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор и Јабланица. Због наведеног, дана 28. 1. 2019. године у период од 7.00 до 13.00 часова каснио је воз за превоз путника 2100 +28' у станици Штрпци (укрштање са возом 2151) и 24 минута у станици Пожега (укрштање са возом 2131); као и теретни возови 45777 +54' у станици Пожега (укрштање са возом 2100) и 45778 + 45 минута у станици Ужице теретна (укрштање са возом 45777).

 

 У 02.40 часова, на прузи Београд – Нови Сад – Суботица, приликом уласка воза 52946 (Србија карго) у станицу Инђија (ИИИ колосека) на скр. бр. 2 дошло је до исклизнућа седмих Ргс кола (товарен-контејнер са каменом) серије 80723924533-3 са једним обртним постољем од локомотиве 444-029. У 05.10 часова првих шест вагона увучено је у ст. Инђија, а у 06.08 часова други део са 11 вагона увучен је у станицу Голубинци. Прекид саобраћаја од 02.40 до 06.10 часова. Увиђај врши комисија оперативног одељења. Помоћни воз (камион са опремом) из станице Београд ранжирне отпремљен у 04.03 часова и у станицу Инђија приспео у 06.05 часова. Очекује се да почене интервениција дизања исклизлих кола. Отаказани возови: 341 на релацији  Нови Сад – Београд (ангажован аутобуски превоз) и 3401 на релацији Инђија - Нова Пазова.

 

У 7.54 часова екипа Центра за помоћни воз је почела подизање исклизлог вагона. Предвиђено време трајања дизања је било до 60 минута. Због проблема са тереном (због меканог - заблатњеног терена, опрема је константно тонула), као и због проблема са вагоном који је подизан (блокирало обртно постоље, немогуће бочно померање), дизање није могло да се изврши у предвиђено време. Због наведеног дошло је до додатног кашњења путничких возова.

 

 Дана 28. 1. 2019. године у 12.30 часова у км 7+015 деонице Сталаћ – Kрушевац. У току рашчишћавање одрона од стране радника Сектора за грађевинске послове. Због наведеног чека воз 4813 у станици Kраљево.

 

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, кашњење бележи повратни лет из Подгорице.

 

Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

 

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

 

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 


 -Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 Сви државни путеви I  и II реда у Републици Србији су проходни.

 Непроходан је следећи путни правац II приоритета/Б категорије одржавања:

II А-195   Бела Земља - Љубиш – Јасеново

Екипе путара су на терену и реагују по потреби.

Остали путни правци II приоритета одржавања су проходни.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Због снега који је интензивно падао претходних дана и због појаве леда ограничена је употреба инфраструктурних капацитета, на прузи Београд – Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор и Јабланица. Због наведеног, у период од 19.00 до 7.00 часова каснили су возови 32100 +40' у станици Ужице теретна (укрштавање са возом 711) и 48452 +47' у станици Штрпци (укрштавање са возом 2101).

 

У 21.00 часова ТПС Земун отворен је за улазак и излазак путничких гарнитура. Није било поремећаја у саобраћају.

У 02.40 часова, на прузи Београд – Нови Сад – Суботица, приликом уласка воза 52946 (Србија карго) у станицу Инђија (ИИИ колосека) на скр. бр. 2 дошло је до исклизнућа седмих Ргс кола (товарен-контејнер са каменом) серије 80723924533-3 са једним обртним постољем од локомотиве 444-029. У 05.10 часова првих шест вагона увучено је у ст. Инђија, а у 06.08 часова други део са 11 вагона увучен је у станицу Голубинци. Прекид саобраћаја од 02.40 до 06.10 часова. Увиђај врши комисија оперативног одељења. Помоћни воз (камион са опремом) из станице Београд ранжирне отпремљен у 04.03 часова и у станицу Инђија приспео у 06.05 часова. Очекује се да почне интервениција дизања исклизлих кола. Отаказани возови: 341на релацији  Нови Сад – Београд (ангажован аутобуски превоз) и 3401 на релацији Инђија - Нова Пазова.

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима. Повратни лет из Беча из оперативних разлога неће бити остварен.

Све оперативне службе и зимски штаб у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.