RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 29. јануар 2019. године

 

-Пресек стања у 19 часова -

Друмски саобраћај

 Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Железнички саобраћај се несметано одвија.

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

- Пресек стања у 13 часова -

 Друмски саобраћај

 Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-197   Преко Брдо - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо
II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци 

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

  

Железнички саобраћај

 Дана 29. 1. 2019. године у 11.55 часова, између службених места Вуков споменик и Панчевачки мост (десни колосек) дошло је до дефекта локомотиве 461-024 воза 53001. Прекид саобраћаја по десном колосеку. Саобраћај БГ возова се одвија, отежано по левом колосеку (отказана су два БГ воза). У 12.25 часова покренута помоћна локомотива 461-106 како би ослободио десни колосек за саобраћај.

  

Ваздушни саобраћај

 Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

 Водни саобраћај

 Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

 На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

 


-Пресек стања у 7 часова -

Друмски саобраћај

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-197   Преко Брдо - Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Због снега који је интензивно падао претходних дана и због појаве леда, ограничена је употреба инфраструктурних капацитета, на прузи Београд – Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор и Јабланица. Због наведеног, дана 28./29. 1.019. године у период од 19.00 до 7.00 часова каснили су возови за превоз путника 2101 +19' у станици Пожега (укрштање са возом 2134) и 711+30'  у станици Ваљево (укрштање са возом 430).

 

Ваздушни саобраћај

 Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси, пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.