RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 31. јануар 2019. године

 -Пресек стања у 19 часова -

Друмски саобраћај

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Железнички саобраћај се одбија несметано.

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима.

Зимски штаб је у непрекидноме дежурству, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

  

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

- Пресек стања у 13 часова -

 

Друмски саобраћај

 

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

У 09.15 часова, у службеном месту Раковица, дошло до појаве блинкованог напона на станичној поставници (немогуће руковање сигналима и скретницама). На релацији Раковица –Београд центар (Панчевачки мост) и Раковица – Ресник по левом и десном колосека уведен је станични размак. Обавештена служба Сектора за електротехничке послове. У 11.35 часова укинут станични размак на релацији Раковица – Београд центар (Панчевачки мост). Kаснили су међународни возови за превоз путника из станице Београд центар: 342 +74 мин. и 414 +94мин. и путнички возови из Система градске железнице БГ - воз: 28327 +15 мин, 28322 +31 мин, 28331 +45 мин, 28326 +43 мин, 28330 +40 мин, 28322 +28 мин., 28333 +30 мин, 28335 +31мин, 28334 +12 мин, 28337 +25 мин, 28336 +14 мин. и 28339 +35 мин.

 

 Ваздушни саобраћај

 Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

 Зимски штаб је активан, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

 Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

 На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости.-Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај


Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај


Железнички саобраћај се одвија несметано.


Ваздушни саобраћај


Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима.

Зимски штаб у непрекидном је дежурству, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај


Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.