RSS

You are here

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОДВИЈАЊУ САОБРАЋАЈА У СРБИЈИ ЗА 4. ЈАНУАР 2019.

 

-Пресек стања у 19 часова-

 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

  

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:


 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо


II А-201   Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са ЦГ


II А-202   Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

 

Железнички саобраћај

  

Путнички и терети железнички саобраћај се несметано одвија.

 

 

Ваздушни саобраћај

  

Авио- саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

  

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован. -Пресек стања у 13 часова-

 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-197   Преко Брдо- Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

 

 

Железнички саобраћај

 

Tерети железнички саобраћај се несметано одвија.

 

На основу информација достављених од Србија воз а.д  у прекиду је саобраћаја између Мале Крсне и Радинаца. Разлог прекида је лом шине у км.7+700, a у станици Смедерево стоји воз 6731.

 

 

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио- саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

 

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован.
- Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-197   Преко Брдо- Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај


Путнички и терети железнички саобраћај се несметано одвија.

 

Ваздушни саобраћај


Авио- саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај


Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетнија је редован.