RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 8. јануар 2019. године


 

- Пресек стања у 19 часова - 

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:
 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо     
 
Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни железнички саобраћај се несметано одвија.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно. Током поподнева каснио је повратни лет из Амстердама, док је лет за Беч отказан.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

- Пресек стања у 13 часова- 

 

Друмски саобраћај

 

 

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

 

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:
 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо     
 
Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

 

 

Железнички саобраћај

 

 

 

Путнички и терети железнички саобраћај се несметано одвија.

 

 

 

Ваздушни саобраћај

 

 

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Због кашњења у доласку у Београд, кашњење бележе летови за Тунис и Минхен, као и лет из Амстердама.

 

 

 

Водни саобраћај

 

 

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.

 

 

- Пресек стања у 7 часова -

Друмски саобраћај

 

На основу информација Јавног предузећа „Путеви Србије“, проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

 

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:
 
II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо     
 
Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

Путнички и теретни железнички саобраћај се несметано одвија.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији се одвија безбедно и несметано.

 

Водни саобраћај

 

Водни саобраћај се несметано одвија, а рад лучких капетанија је редован.