RSS

You are here

Издати локацијски услови за прву деоницу ауто-пута Ниш-Мердаре-Приштина

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је локацијске услове за изградњу прве деонице ауто-пута Ниш-Мердаре-Приштина, од Ниша до Плочника.

 

Локацијски услови издати су за свих пет делова трасе, на колико је подељена деоница Ниш-Плочник, која почиње од петље Мерошина и завршава се у насељу Плочник у општини Прокупље.

 

Вредност изградње прве деонице “ауто-пута мира” Ниш-Мердаре-Приштина, дужине 40 километара, износи 212 милиона евра.

 

Укупнa дужинa будућeг aутo-путa Ниш-Meрдaрe-Приштинa-Tирaнa-Дрaч, кojи ћe oмoгућити спajaњe цeнтрaлнe Србиje и Кoридoрa 10 с aлбaнскoм лукoм Дрaч, jeсте 384 километра, од чега je дужинa дeoницe Ниш-Meрдaрe 77 килoмeтaрa.