RSS

You are here

Измештање наплатне рампе у Бубањ потоку није услов да ИКЕА добије грађевинску дзволу

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре учинило је све потребне кораке да шведски произвођач намештаја, компанија ИКЕА добије грађевинску дозволу за грађење објекта у Србији.

 

Измештање наплатне станице Бубањ поток тече по плану, то је потребно урадити пре издавања употребне дозволе, али није услов да би се добила и грађевинска дозвола, како се наводи у појединим медијима.

 

Од компаније ИКЕА захтева се да до издавања грађевинске дозволе изради Елаборат о привременом измештању и одвођењу вода, док трају радови на изградњи робне куће. То се, између осталог, наводи и у Уговору који је компанија потписала са Републиком Србије.

 

У интересу Министарства али и читаве Владе је да се овај документ што пре достави како би се стекли услови за почетак реализације овог пројекта.

 

Министарство је од почетка  посвећено циљу да ИКЕА у најкраћем року добије све потребне дозволе, што компанији и омогућава нови Закон о планирању и изградњи. Ипак, Закон као и одредбе Уговора закљученог са овом компанијом морају бити у потпуности испоштоване.

 

Локацијски услови за објекат су издати и сада издавање грађевинске дозволе зависи искључиво од брзине којом компанија поднесе захтев уз подношеље свих потребних законом прописаних услова а пре свега Елабората и пројекта за грађевинску дозволу, јер су имовинско-правни односи решени.

 

Са становишта Министарства и Града Београда, не постоје никакве административне препреке да, по достављању пројектне документације, грађевинска дозвола за робну кућу у Бубањ Потоку, буде издата

 

Меморандум о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда и компаније ИКЕА, потписан 3. октобра 2014. године, је први такав документ после 22 године, од када је ИКЕА први пут показала интерес за улагање у Србију. То најбоље показује озбиљност и посвећеност са којом Министарство ради на стварању услова за реализацију ове инвестиције.