RSS

You are here

Jавнa расправa о Нацрту закона о превозу опасне робе

У поступку припреме Нацрта закона о превозу опасне робе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о превозу опасне робе (у даљем тексту: Нацрт закона)који је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 12. новембра 2015. године.

 

Према усвојеном програму предвиђено је да се јавна расправа спроведе у периоду од 13. новембра  до 2. децембра  2015. године:

                1) 13. новембар 2015. године од 11 до 13 часова - Нови Сад,  Регионална привредна комора Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 10.

                2) 16. новембар 2015. године од 12 до 14 часова – Ниш, Регионална привредна комора Ниш, ул. Добричка бр. 2.

                3) 20. новембар 2015. године од 11 до 13 часова – Краљево, Регионална привредна комора Краљево, ул. Омладинска бр. 2.

                4) 23. новембар 2015. године од 12 до 15 часова  - Београд, Привредна комора Србије, Теразије бр. 23.

 

Учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, као и представници заинтересованих привредних субјеката и друга заинтересована лица. Примедбе, предлози и сугестије се могу доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, поштом или на e-mail адресу:  leposava.sojic@mgsi.gov.rs  са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о превозу опасне робе”.