RSS

You are here

Јавна расправа о Нацрту закона о трговачком бродарству

авна расправа о Нацрту закона о трговачком бродарству одржава се од 15. маја до 03. јуна 2015. године, према програму који је 13. маја 2015. године одобрио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије.

 

Према усвојеном програму представљања Нацрта закона и консултација са свим заинтересованим субјектима предвиђено да се јавна расправа одржи у:

  1. Привредној комори Војводине, 20.маја 2015. од 11:00 до 13:00 часова, Хајдук Вељкова бр. 11
  2. Привредној комори Београда, 25.маја 2015. од 14:00 до 16:00 часова, Ресавска бр. 13-15

 

Јавном расправом у Новом Саду и Београду ће руководити помоћник министра за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Лепосава Сојић.