RSS

You are here

Јавне инвестиције на почетку године по плану први пут од 2008.

На почетку 2016. јавне инвестиције су реализоване у рекордно великом износу и први пут још од избијања светске економске кризе, 2008. године, већ у првим месецима извршавају се по плану, констатовао је Фискални савет у свом извештају, оцењујући то као „важан и позитиван помак у односу на претходне године”.

 

У извештају “Фискална кретања у првом тромесечју 2016. године”, Фискални савет наводи да је на почетку године настављен тренд ефикаснијег извршавања јавних инвестиција који је успостављен у другој половини протекле године”.

 

“Иако је на руку већем извршењу јавних инвестиција у првим месецима 2016. ишла и блага зима, што је створило услове за већу грађевинску активност од уобичајене у овом делу године, ипак напомињемо да је у претходним годинама за прво тромесечје било карактеристично знатно слабије извршавање јавних инвестиција”, каже се у анализи.

 

Фискални савет подсећа да у периоду 2008-2015. јавне инвестиције ниједном нису извршене у планираном износу и да је неколико претходних година у почетним месецима било типично велико кашњење у реализацији.

 

Капитални расходи опште државе у прва два месеца од 10,6 милијарди динара двоструко су већи од него уистом период прошле године (5,2 милијарде), и тај раст објашњава се убрзавањем инвестиција на готово свим нивоима власти.

 

„Капитални расходи који припадају републичком буџету повећани су за 3,5 милијарди динара, од чега се 1,8милијарди динара односи на пројектне зајмове којима се финансирају радови на путној и железничкој инфраструктури. Капитални расходи јавних предузећа „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ повећани су за 1,2 милијарде динара, док су јавне инвестиције локалног нивоа власти порасле за 0,8 милијарди динара”, наводи се у анализи Фискалног савета.

 

Фискални савет подсећа да су у више наврата указивали на чињеницу да је планирани обим јавних инвестиција у 2016. (2,9% БДП-а) вероватно недовољан имајући у виду реалне потребе Србије, али да би њихово извршавање макар у складу с тим планом било добар први корак ка њиховом осетнијем повећању у наредним годинама.