RSS

You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о безбедности у железничком саобраћају

 

У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона безбедности у железничком саобраћају којим су поред осталог прецизније утврђене одређене одребе Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 41/18), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о безбедности у железничком саобраћају (у даљем тексту: Нацрт закона), коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 21. новембра 2019. године.

Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 22. новембра до 12. децембра 2019. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26, Београд или електронским путем на имејл адресу: vesna.bulajic@mgsi.gov.rs.