RSS

You are here

Класификација намена земљишта и планских ознака у планским документима

Публикација „Класификација намена земљишта и планских ознака у планским документима” уводи стандарде у Републици Србији који су потребни за израду графичких прилога просторних и урбанистичких планова.

 

Публикација садржи класификацију намена земљишта и режима коришћења и заштите простора који се дефинишу у планским документима. Класификација намена земљишта за различите теме урађена je у складу са ресорним законима, а плански симболи за теме које су предмет класификације предложени су на основу компаративних студија примера из међународне и домаће праксе просторног и урбанистичког планирања.

 

С међународног нивоа су коришћени примери Немачке, Швајцарске и Аустрије. Из домаће праксе коришћени су примери планских докумената из различитих делова Србије и од различитих обрађивача, како би се предложио национални стандард за класификацију намена земљишта и за планске ознаке.

 

Поред искустава из домаће и међународне праксе, узете су у обзир и препоруке INSPIRE директиве Европске уније у складу са националном инфраструтуром геопросторних података.

 

Публикација је рађена у оквиру GIZ/Ambero пројекта  о управљању земљиштем, уз подршку немачке развојне помоћи.

 

Представницима локалних самоуправа публикација је представљена на састанку Мреже начелника за урбанизам, коју је Стална конференција градова и општина организвала у новембру 2017. године.

 

Публикацију можете преузети у електронском облику на овој страници.