RSS

You are here

Комби превоз у Србији уређен као у државама Европске уније

Законом о превозу путника у друмском саобраћају превоз путника уређен је у складу с најбољом праксом Европске уније, штитећи интересе путника и регистрованих фирми које послују у складу са законом.

 

Поводом јучерашњег протеста комби превозника, подсећамо да обављање ванлинијског превоза путника путничким аутомобилом, са осам или девет седишта, није дозвољен још од 2011. године, и ти услови нису промењени ни после доношења Закона о превозу путника у друмском саобраћаја 2015, као ни каснијим изменама овог закона. Ни важећим законом није дозвољена могућност да се јавни превоз путника, осим аутобусима, обавља путничким возилима, што је у складу са ЕУ праксом. То значи да још од 2011. превоз путника путничким возилима, са 7+1 и 8+1 седишта, уз наплату, представља у суштини нелегално вршење превоза путника и кршење одредаба Закона о превозу путника.

 

У поступку уређења делатности превоза путника, Министарство је прошлогодишњим изменама закона, први пут након 2011, створило законску могућност да се путничким возилима са  7+1 и 8+1 седишта такође може вршити превоз путника, али кроз пружање услуге ”лимо сервиса”, под посебно прописаним условима. Овим изменама хтело се стати на пут распрострањеној пракси да се, под привидом регистрације „лимо сервиса”, која је раније била регулисана Законом о туризму, врши нелегални превоз путника путничким возилима.

 

Да услови за развој услуге постоје у постојећим законским оквирима сведочи и оснивање удружења привредних субјеката ”Лимо сервис”, које окупља око 40 фирми, са вишемилионским приходима, плаћеним пореским обавезама и профилисаним клијентима, које раде под јасно прописаним условима, укључујући и техничке спецификације креиране да штите фирме које заиста пружају ову врсту услуге и онемогуће њену даљу злоупотребу или привид обављања, на начин на који је то било могуће годинама.

 

С обзиром на то да је услуга “лимо сервиса” законски адекватно уређена последњим изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, држава није у могућности да прилагоди или толико поједностави услове за обављање услуге ”лимо сервиса”, због стања возног парка свих оних који су годинама вршили нелегалан превоз путника, под видом доскора недефинисане услуге, а на штету услуге која има своје кориснике и место на тржишту. Што се  јавног линијског, ванлинијског и посебног превоза путника тиче, они  се не могу вршити путничким возилима.