RSS

You are here

Координационо тело са делегацијом Молдавије о борби против насиља над женама

  ,,Србија је изабрана као пример добре праксе и  координисане међусекторске сарадње у превенцији и борби против насиља над женама. Драго ми је да се рад Координационог тела за родну равноправност прати и да ће се пример овакве координације примењивати у Молдавији“,  рекао је помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и представник Координационог тела за родну родну равноправност, Вељко Ковачевић, поздрављајући представнике државних институција и цивилног сектора Републике Молдавије  у оквиру њихове студијске посете Србији.

 

Директорка кривичне истраге у Министарству унутрашњих послова и шефица делегације Молдавије Аурица Постица  представила је  њихова  досадашња искуства на превенцији  и сузбијању насиља над женама и истакла да Република Молдавија има Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама и у породици за 2018-2023,  и да на тај начин стратешки жели да јача механизме заштите и помоћи жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици.

 

,,Желимо да применимо искуство Координационог тела за родну равноправност, које је  носилац пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама II“. Тако ћемо остварити нулту толеранцију на насиље“, рекла је шефица државне делегације Молдавије  и изразила задовољство  посетом у којој ће се разменити искуства добре праксе у овој области.

 

„KTРР je координиралo и, уз учешће 260 актера на свим нивоима власти, поднелo први државни извештај о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције) Експертској групи за борбу против насиља над женама и насиља у породици (Гревио) задуженој за праћење примене конвенције. Ратификовали смо ову конвенцију међу првих 10 земаља у свету“,  рекао је Ковачевић и додао да је  циљ  нулта толеранција на насиље над женама у српском друштву.

 

На састанку представника КТРР и државне делегације Молдавије закључена је обострана посвећеност  политике превенције и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима.