RSS

You are here

Координационо тело: Влада усвојила први државни извештај о спречавању и сузбијању насиља над женама

Влада Србије усвојила је на данашњој седници предлог закључка о усвајању извештаја о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), на предлог Кабинета потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић.

 

Израду првог државног извештаја који Србија подноси ГРЕВИО експертској групи -  међународном телу које је надлежно за праћење реализације, водило је Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са 260 субјеката, са националног, покрајинског и локалног нивоа.

 

Посебно истичемо задовољство јер је остварен велики одзив са локалног нивоа, што говори у прилог јасном и чврстом успостављању локалних механизама за родну равноправност, што је и предуслов да се ова област унапређује.

 

Након што Србија преда извештај ГРЕВИО, уследиће двогодишњи процес еваулације извештаја и активности које је држава предузела обавезавши се на примену Истанбулске конвенције.

 

У питању је веома важан процес који ће нашој земљи дати смернице и препоруке за даље активности усмерене на борбу против родно заснованог насиља.

 

Координационо тело за родну равноправност, као институција препозната од Савета Европе за координацију извештавања и прикупљања свих релевантних информација и података потребних за припрему државног извештаја ГРЕВИО експертској групи, захваљује свим партнерима и ресорним институцијама које су дале допринос у припреми овог важног документа.

 

Први државни извештај, у ком су наведене све важне законодавне и стратешке мере које држава предузима у борби против родно заснованог насиља, поткрепљене релевантним статистичким подацима, биће доступне јавности након што извештај буде предат ГРЕВИО групи наредне недеље.