RSS

You are here

Лакићевић: Обезбеђена додатна 1,3 милиона евра за пројекат чишћења Палићког и Лудашког језера

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран Лакићевић посетио је са представницима Немачке развојне банке KfW Суботицу, где је са градоначелником Суботице Богдaном Лабаном разговарао о реализацији пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш“.

 

Лакићевић је казао да је договорена вредност пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш“ 6,5 милиона евра и да је то донација СР Немачке, али да су у сарадњи са представницима Немачке развојне банке KfW обезбеђена још 1,3 милиона евра. Он је истакао да ће се овим пројектом практично очистити језеро на Палићу, као и језеро Лудаш, које се налази у непосредној близини.

 

Лакићевић је нагласио да ће се поред чишћења језера Палић и Лудаш урадити и  заштитни појасеви око оба језера који ће бити туристички уређени, са бициклистичком стазом. Такође, већ се ради и на изолацији одређених врста риба из језера које утичу на загађење, а расписан је и тендер за проширење канализационе мреже за насеље Палић.

 

„Ово је један свеобухватан и комплексан приступ решавању проблема загађења Палићког и Лудашког језера. Овај приступ, као и мере које ће се финансирати, дефинисане су током припреме пројекта. Сама припрема се састојала из мисије коју су чинили стручњаци Немачке развојне банке KfW, домаћи стручњаци, као и представници Града Суботице, а поред поменутог проширења канализационе мреже у насељу Палић укључује и унапређење постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици, изградњу пумпне станице и канализационог вода од Палића до постројења у Суботици, изградњу заштитних појасева око језера Лудаш и Палић са бициклистичким стазама и осматрачницама за животињски свет, али и биоманипулацију, укључујући санациони излов сребрних караша“, казао је он.

 

Лакићевић је подсетио да је у  оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације  у градовима средње величине у Србији, чија је вредност 142 милиона евра, обезбеђена значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре у градовима средње величине у Србији. Комплетан програм се реализује уз финансијску помоћ Владе СР Немачке и Европске уније, преко Немачке развојне банке KfW, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.