RSS

You are here

Листa вредновања и рангирања пристиглих пријава на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у 2015. години

Kомисијa за разматрање пријава пројеката пристиглих на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у 2015. години  утврдила је Листу вредновања и рангирања пристиглих пријава.

 

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од три дана од дана објављивања листе на интернет страници Министарства, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26,11000 Београд (На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: ПРИГОВОР  по Јавном конкурсу за 2015. годину)