RSS

You are here

Михајловићева: Исправили смо велику неправду, око 30.000 грађана сада могу да се упишу у катастар као власници станова

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републички геодетски завод (РГЗ) исправили су једну од великих неправди и омогућили да више од 30.000 грађана Србије може да упише своју имовину у катастар непокретности.

 

"Коначно, сви грађани који су некада купили станове од стамбених задруга, а нису уписали право својине над својим непокретностима, сада, на основу мишљења Министарства и Закона о државном премеру и катастру, биће у могућности да упишу своје станове у катастар непокретности и тако постану законити власници. Процена РГЗ је да у Србији има око 10.000 станова који ће на овај начин коначно моћи да се упишу у катастар", каже потпредседница Владе Србије и министарка грађавинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.

 

Она истиче да је овим исправљена једна од великих неправди према власницима станова који су их купили од стамбених задруга, јер је било много случајева да у истој згради неки власници могу, а неки не могу да упишу имовину у катастар, у зависности од основа стицања. Посебна одредба о упису права својине примењивала се искључиво на станове стечене из откупа, али не и на станове који су купљени од стамбених задруга.

 

"Овом одлуком не само што ћемо помоћи више од 30.000 наших грађана, него и повећати правну сигурност у промету некретнина и доследно применити начело поуздања у јавни регистар непокретности", истиче Михајловићева.