RSS

You are here

Михајловићева: Измене закона у области саобраћаја и грађевинарства за бржу реализацију инфраструктурних пројеката

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас да је циљ предложених закона из области саобраћаја и грађевинарства, о којима се расправља у парламенту, да се додатно унапреди амбијент за улагање у Србију и убрза реализација великих инфраструктурних пројеката, посебно оних који су део новог инвестиционог циклуса, вредног више од пет милијарди евра.

 

На четвртој седници првог редовног заседања Народне скупштине посланици расправљају, између осталог, и о шест закона које је предложило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Реч је о предлозима измена и допуна Закона о планирању и изградњи, Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о управљању аеродромима, Закона о жичарама за транспорт лица, Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Такође се расправља и о Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају.

 

Михајловићева је истакла да су посебно важне измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о поступку уписа у катастар непокретности водова. "Србија је земља која има не само стабилну политичку ситуацију, већ има и стабилан буџет, и зато се убрзано припремамо за почетак великих инфраструктурних пројеката из новог инвестиционог циклуса", навела је министарка.

 

Она је подсетила да је Србија на Дуинг бизнис листи Светске банке на 11. месту у свету по издавању грађевинских дозвола. "Ипак, сматрали смо да управо линијиски инфраструктурни објекти, који су веома значајни за привредни развој, морају да буду много брже реализовани, због чега је важно да будемо ефикаснији у делу издавања дозвола", рекла је она.

 

Према њеним речима, суштина измена и допуна закона о планирању и изградњи и о катастру је скраћивање времена и трошкова пројеката, пошто ће се одређени процеси радити паралелно. Она је додала да је вредност садашњих и потенцијалних инфраструктурних пројеката укупно око 16 милијарди евра, укључујући пројекте у области друмског саобраћаја, железничког, водног и ваздушног саобраћаја", рекла је Михајловићева.


Говорећи о предлозима закона из области саобраћаја, она је навела да се обим сиве економије у друмском саобраћају процењује на између 80 и 100 милиона евра и да је циљ измена Закона о превозу путника у друмском саобраћају да се то смањи.

 

Кад је у питању Предлог измена и допуна Закона о жичарама за транспорт лица, Михајловићева је навела да је неопходно да се тај закон усклади са изменама других закона, и нагласила да ће безбедност саобраћаја и даље бити на првом месту.

 

Како је рекла, Предлог измена и допуна Закона о управљању аеродромима доноси једну важну промену, а то је да је Влада формирала предузеће “Аеродроми Србије”, чије ће седиште бити у Нишу, како би заједнички могло да се инвестира у све мале аеродроме у Србији, који ће постати део „Аеродрома Србије“.