RSS

You are here

Михајловићева: Подршка особама са инвалидитетом јер су вишеструко дискриминисане

„Жене и девојчице са инвалидитетом су у већем ризику од насиља, занемаривања и експлоатације како због свог пола, тако и због инвалидитета. Жене са инвалидитетом су, такође, у двоструко већем ризику да буду жртве силовања, сексуалног злостављања и насиља од стране интимног партнера“, изјавила је потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић.

 

Она је, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, истакла да жене са инвалидитетом спадају у рањиву, вишеструко дискриминисану групу жена.

 

„Ми смо то препознали и посебну пажњу у Националној стратегији за родну равноправност и Акционом плану посветили управо њима, и то кроз унапређење репродуктивног здравља, могућност запослења и већег учешћа у политичком и јавном животу, свесни чињенице да су у већем ризику од остатка популације“, рекла је Михајловићева.

 

Она је навела и да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које води, у Закону о планирању и изградњи посебан акценат ставило на прописивање стандарда приступачности, у које спадају обавезне техничке мере, стандарди и услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигуравају несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.  

 

„Поштујући одредбе Конвенције о правима особа са инавлидитетом,  Законом о планирању и изградњи одређује се обавеза несметаног кретања и приступа особама са инвалидитетом, деци и старим особама, те се у том смислу прописује да зграде јавне и пословне намене, као и други објекти, као што су улице, тргови и паркови, морају бити пројектовани, грађени и одржавани тако да свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, омогућавају несметан приступ, кретање и боравак“, рекла је Михајловићева.