RSS

You are here

Михајловићева са Удружењем нафтних компанија Србије о транспорту нафтних деривата рекама

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, разговарала је данас с представницима Удружења нафтних компанија Србије о транспорту нафтних деривата речним саобраћајем и законској регулативи која уређује ову област.

 

Михајловићева је рекла да је Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, донетим 2010, као и каснијим изменама овог закона, адекватно уређена област транспорта и претовара нафтних деривата на рекама. “Приликом доношења прописа водило се рачуна о томе да се остави довољно времена нафтним компанијама да ускладе своје пословање са законом, а на њима је да испоштују своје законске обавезе”, рекла је она, и додала да Министарство не разматра могућност продужавања рока за усаглашавање нафтних компанија са овим законом.

 

Удружење нафтних компанија Србије је у циљу повећања складишних капацитета за претовар нафтних деривата, између осталог, предложило утврђивање новог лучког подручја на територији Града Београда, што је мера коју је Министарство већ предвидело у својим плановима развоја водног саобраћаја, поред планираних улагања у повећање капацитета лука на Дунаву и Сави.