RSS

You are here

Министарство: Превозници имали довољно времена да ускладе пословање са прописима и због њих трпе деца

 

Поводом информација о разлозима отказивања ђачких екскурзија због тога што возачи нису извадили потребне лиценце, имамо обавезу да обавестимо јавност о следећим чињиницама.

 

Један од проблема због којег су екскурзије отказане јесте недостатак квалификационе картице коју нису имали возачи агенција које су пружале услугу превоза за екскурзије, а која је прописана Законом о безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Закона).

 

С тим у вези, напомињемо да су се крајем децембра 2018. године доношењем подзаконских аката из области оспособљавања професионалних возача стекли услови за стицање и издавање квалификационе картице возача, као новог услова за обављање те професије. Агенција за безбедност саобраћаја, која је законом овлашћена за издавање квалификационих картица, почела је са издавањем квалификационих картица још 30. јануара 2019.

 

 У складу са Законом, возач који управља, у овом случају аутобусом, мора да поседује квалификациону картицу, коју иначе директно добија на основу одговарајуће возачке дозволе коју поседује, без претходног похађања обуке и полагања испита. Дакле, поседовање квалификационе картице за возача је обавеза која проистиче из Закона о безбедности саобраћаја и лако је до ње доћи, простим подношењем захтева у поступку који не траје дуже од 20-ак дана.

 

Правилник о организованом превозу деце је овај услов из закона прописао као један од услова који возач мора да испуни док обавља организовани превоз деце. Агенција за безбедност саобраћаја на свом сајту благовремено је објавила да започиње са издавањем картица за возаче. Од 30. јануара 2019. године.

 

Узимајући у обзир наведено, мишљења смо да је у ланцу свих учесника и организатора превоза деце дошло до пропуста када је у питању спровођење Правилника о организованом превозу деце, јер су сви субјект имали довољно времена да се прилагоде условима које прописује поменути правилник.

 

Проблем је сада настао због чињенице да се Правилник о организованом превозу деце спроводи без изузетака, јер превозници нису прибавили неопходна документа, што им је у обавези још од јануара 2019.

 

Министарство грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре је крајем јула ове године донело Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС“, бр. 52/19 и 61/19) у непосредној сарадњи са представницима Кабинета председника Владе, Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одредбе овог правилника почеле су да се примењују од 1. септембра 2019. године, изузев појединих одредби које се односе на свакодневни школски превоз деце, које ће почети са применом од 1. јануара 2020. године.

 

Узимајући у обзир дугогодишњу праксу у организованом превозу деце, као и проблеме у овој области са којима су се суочавале наведене институције, овим правилником су по први пут на једном месту прописана правила којих се морају придржавати превозници, као и остали у ланцу који учествују у организованом превозу деце, а све у циљу подизања нивоа безбедности најрањивије категорије учесника у саобраћају.

 

Према плановима установа за образовање и васпитање, прве екскурзије за школску 2019/2020. годину реализују се у октобру месецу. Превозници који у оквиру своје делатности пружају и услуге превоза деце на екскурзијама, били су дужни да током читаве 2019. године обезбеде испуњење свих услова које прописују како правилници из области оспособљавања возача, тако и касније донет правилник о организованом превозу деце, који је своје услове ускладио са условима претходно донетих правилника о оспособљавању возача.  Нажалост, неусклађеност превозника са прописима довела је до тога да испаштају они који су за то најмање криви, а то су деца.

 

Дакле, сви у ланцу, превозници, директори школа, посредници у организацији екскурзија (туристичке агенције), имали су довољно времена да реализацију екскурзија прилагоде одредбама новог правилника.

 

Потврда о предатом захтеву за издавање картице не може бити прихваћена као „испуњење прописаног услова“ јер то није нигде прописано, нити представља „пропуст“ органа у доношењу правилника, како покушава да се протумачи. С обзиром на то да је правилник прописао врло јасне и једноставне услове за добијање квалификационе картице, није било никакве потребе за било каквим додатним уређењем једноставно прописане процедуре.