RSS

You are here

Министарство за две године издало грађевинске дозволе за радове вредне 1,33 милијарде евра

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је за протекле две године укупно 295 грађевинских дозвола из своје надлежности, за које укупна вредност радова износи 157,6 милијарди динара, односно 1,33 милијарде евра.

 

Од пројеката за које дозволе издаје Министарство, више од трећине укупне вредности радова односи се на железничку инфраструктуру – 475,17 милиона евра, а петина на путну инфраструктуру, где износи 271,3 милиона евра.

 

 

Од преосталог износа, 16 одсто се односи на изградњу стамбено-пословних објеката, или 210 милиона евра, девет одсто на производне објекте или 117,6 милиона евра, а сви остали објекти чине шест одсто или 82 милиона евра.

 

Према подацима Система за подношење електронских пријава (ЦЕОП), ове грађевинске дозволе издате су у периоду од 1. јануара 2016, кад је почело издавање електронских грађевинских дозвола, до 26. марта 2018, а укупна вредност радова израчуната је на основу предрачунске вредности која је саставни део свих решења о грађевинској дозволи.