RSS

You are here

Народна скупштина усвојила шест закона из области саобраћаја и грађевинарства

Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас више закона које је предложило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који ће, између осталог, допринети бржој реализацији инфраструктурних пројеката и смањењу сиве економије у друмском саобраћају.

 

На предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојено је укупно шест закона, а реч је о предлозима измена и допуна Закона о планирању и изградњи, Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закона о управљању аеродромима, Закона о жичарама за транспорт лица и Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Такође је усвојен и Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају.

 

Главни циљ предложених закона из области саобраћаја и грађевинарства је да се додатно унапреди амбијент за улагање у Србију и убрза реализација великих инфраструктурних пројеката, посебно оних који су део новог инвестиционог циклуса, вредног више од пет милијарди евра.

 

Измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о поступку уписа у катастар непокретности водова омогућиће брже издавање грађевинских дозвола за линијске инфраструктурне објекте, односно ауто-путеве и пруге. Усвојене измене ова два закона скратиће време и трошкове реализације пројеката, пошто ће се одређени процеси радити паралелно.


Основни циљ измена Закона о превозу путника у друмском саобраћају јесте да се смањи обим сиве економије у друмском саобраћају, који се процењује на између 80 и 100 милиона евра, док ће измене и допуне Закона о жичарама за транспорт лица ускладити овај пропис са другим законима, као и са европском регулативом.

 

Најважнија новина у усвојеним изменама Закона о управљању аеродромима је да ће омогућити да седиште предузећа “Аеродроми Србије” буде у Нишу, одакле ће се управљати инвестицијама у све мале аеродроме у Србији који ће бити део „Аеродрома Србије“.