RSS

You are here

Народна скупштина усвојила Закон о озакоњењу објеката

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о озакоњењу објеката, који ће омогућити јефтинију и једноставнију легализацију нелегално изграђених објеката.

 

У Србији постоји 1,5 милиона нелегалних објеката, а усвојени закон, како је у скупштинској расправи истакла потпредседница Владе Србије и ресорна министарка Зорана Михајловић, за циљ има да се "озакони све што може да се озакони".

 

Усвојеним Законом је предвиђено да такса за објекте до 100 метара квадратних износи 5.000 динара, до 200 квадрата 15.000, до 300 квадрата 20.000 динара, а преко 300 квадрата 50.000 динара.

 

Када је реч о комерцијалним објектима, такса до 500 квадрата износиће 250.000 динара, за објекте од 500 до 1.000 квадрата 500.000 динара, за оне преко до 1.500 квадрата милион динара, а преко те квадратуре три милиона динара.

 

Рушење незаконито изграђеног објекта у смислу тог закона неће се извршавати до правоснажно окончаног поступка озакоњења.

 

Поступци за легализацију објеката започети до дана ступања на снагу овог закона, а што ће се десити наредног дана од објављивања у "Службеном гласнику", по захтевима који су поднети до 29. јануара 2014. гдине, а који нису окончани до ступања овог закона, окончаће се по његовим одредбама.

 

Предмет озакоњења ће бити и они објекти за које није поднет захтев за легализацију, а видљиви су на сателитском снимку, који мора бити доступан на увид грађанима у електронском облику на интернет страници министарства.

 

Влада је усвојила амандман којим се прецизира члан 5. закона, како би било неспорно да предмет озакоњења у другом степену заштите природног добра не могу бити изграђени објекти, осим викендица и породичних кућа за одмор. Такође, у амандману се наводе и примери заштитних појасева, односно зона заштите по посебнм законима када озакоњење објеката није могуће.

 

Скупштина је усвојила и измене Закона о државном премеру и катастру, којим је тај поступак поједностављен и скраћено време за упис на седам дана у катастар.

 

Посланици су усвојили и законе о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација, о трговачком бродарству и о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима.