RSS

You are here

Нетачне тврдње председника удружења “Србијатранспорт”

Поводом нетачних тврдњи које је председник удружења ”Србијатранспорт” Горан Алексић изнео у дневном листу ”Курир” 26. јануара 2020. године на рачун Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и потпредседнице Владе Републике Србије и ресорне министарке, проф. др Зоране Михајловић, дужни смо да реагујемо и упознамо јавност са чињеницама у вези с активностима Министарства на решавању проблема превозника у области јавног превоза путника у друмском саобраћају.

 

Из изнетих тврдњи у тексту очигледно је одсуство жеље да се прихвате више пута образложене чињенице и  реалност, да се и даље не препознају или не познају надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да се кроз константно и упорно понављање чињеница о  разним достављеним иницијативама поменутог удружења, које је при томе Министарство сваки пут не само подржало, већ и предузело конкретне активности у оквиру своје надлежности и даље инсистира, а затим неаргументовано пресуђује, како је главни проблем ”српског транспорта” у ресорном министарству и министарки.

 

Питање конкурентности српских превозника, у смислу обезбеђивања финансијских и кадровских услова, везано је искључиво за Министарство унутрашњих послова и Министарство финансија. Питање техничких прегледа и техничке исправности возила, питање чекања на граничним прелазима, питање рефакције акцизе и пореског подстицаја сутеме из иницијатива удружења ”Србијатранспорт”, које нису у надлежности ресорног министарства, али у чијем покушају решавања министарство никада није остало пасивно, а још мање заборавило на транспортере.

 

Управо је потпредседница Владе РС и министарка, проф. др Зорана Михајловић, поред писане подршке наведеним иницијативама, њиховим прослеђивањем надлежним државним органима, након одржавања састанка у Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре између представника  ресорног министарства  и удружења ”Србијатранспорт” покренула, последњи пут у мају  2019, иницијативу и организовала састанак министара унутрашњих послова, финансија и грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са представницима превозника, који су претходно доставили иницијативе у вези са проблемима у одвијању друмског транспорта.

 

На поменутом састанку констатовано је да ти наведени проблеми који ”гуше” српски транспорт и његову конкурентност нису у надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, јер је готово све своје обавезе у области транспорта ресорно министарство уредило у процесу хармонизације са прописима са ЕУ.

 

Потпредседница Владе и министарка, проф. др Зорана Михајловић, том приликом, дајући пуну подршку интересима превозника, заложила се за наставак директних разговора између превозника и надлежних министарстава, до коначног решавања сваког од наведених проблема.

 

Због тога  зачуђује оваква заборавност и  неоправдано критички тон  удружења, које је до сада небројено пута у потпуности јавно подржавало све активности ресорне министарке и министарства, имајући у виду досадашње  резултате и завођење реда пре свега у расподели и дистрибуцији међународних дозвола за превоз терета и путника, успешно спроведено лиценцирање готово 6.000 привредних друштава са око 60.000 возила, дефинисање проблема који креирају сиву економију у области транспорта и иницирање спровођења одговарајућих мера, итд.

 

Управо као резултат активности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и потпредседнице Владе и министарке, проф. др Зоране Михајловић, у протеклом периоду, избрисан је  услов од две године искуства са Ц категоријом ради стицања Д, а новопроизведена возила подвргаваће се првом редовном (годишњем и шестомесечном) техничком прегледу најкасније након две године од дана прве регистрације. Константни преговори са мађарском страном омогућили су засад скраћење периода задржавања на граничним прелазима током протеклих новогодишњих и божићних празника,  чиме нисмо задовољни, али ће се наставити са притиском на органе Хрватске и Мађарске да се овај проблем реши на задовољство свих страна.

 

У циљу пуне информисаности јавности наводимо да је Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, између осталог, надлежно и за спровођење одредби Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бд. 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон, 83/18 и 31/19),  али истовремено није надлежно/овлашћено да у поступку издавања лиценце за јавни превоз путника испитује техничку исправност аутобуса.

 

Поменутим Законом о превозу путника у друмском саобраћају (члан 15) прописано је да се домаћи и међународни превоз обавља на основу лиценце за обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају. Лиценца за јавни превоз издаје се привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику који испуњава услове пословног угледа, финансијске способности, професионалне оспособљености, возног парка, возача и стварног и стабилног седишта (члан 20). Испитивање техничке исправности возила спада у надлежност оних органа који се баве регистрацијом возила, дакле Министарства унутрашњих послова.

 

Поред наведеног, важно је нагласити да је питање безбедности свих учесника у саобраћају на првом месту, док је  питање безбедности превоза деце, која су свакако најугроженији учесници у саобраћају, било неопходно приоритетно решавати. С тим у вези, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, имајући у виду ову чињеницу, питање безбедности превоза деце ставило испред свих осталих новим решењима у правилнику начина организованог превоза деце, што након константних иницијатива за одлагањем примене ових одредаба указује да г. Алексићу и онима које репрезентује безбедност превоза деце не представља приоритет.

На крају, треба напоменути да је, након шест година рада овог министарства, тек прошле недеље први пут достављена иницијатива за разговоре око могућности субвенционисане набавке аутобуса српским превозницима.