RSS

You are here

Нетачне тврдње Удружења лађара о безбедносности пловидбе на рекама у Србији

 Тврдње представника Удружења професионалних лађара Србије у вези са безбедношћу пловидбе у Србији и застарелим безбедносним процедурама нетачне су, паушалне и непотребно узбуњују јавност.

 

То се посебно односи на јуче изнету тврдњу да безбедносне процедуре у Србији нису мењане од 1991. године. Професионални лађари би први требало да знају да је управо Влада Републике Србије, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, усвојила крајем 2014. године нову Уредбу о условима за пловидбу и правилима пловидбе, као и да на основу ње лучке капетаније на дневном нивоу издају саопштења којима се учесници у пловидби обавештавају о свим околностима које имају или могу да имају утицаја на безбедну пловидбу. Безбедносне процедуре су стално подложне ревизијама и прилагођавају се новим захтевима и ситуацијама.

 

Кад је реч о конкретној ситуацији коју наводи Удружење професионалних лађара, а у којој је у једном тренутку на путничком терминалу било пет крузера, указујемо да се ради о непримереној замени теза. Наиме, по претходно постигнутом договору бродарских компанија, путничког терминала и Лучке капетаније Београд, на сат времена је дозвољено тзв. препакивање крузера управо како би се омогућило безбедно искрцавање путника са крузера који су пристигли у приближно исто време. По налогу Лучке капетаније Београд, одмах по завршетку ове операције дошло је до постављања бродова у дозвољену позицију, односно по три брода узводно и низводно. У сваком тренутку током ове операције контрола безбедности пловидбе била је на највишем нивоу, ни најмања врста инцидента није се догодила, као што се ниједан безбедносни инцидент у односу на путничке крузере и путнички терминал у Београду није никада раније догодио.  

 

Независно од тога, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре покренуло је реализацију пројекта изградње међународног путничког пристаништа у Земуну, чиме ће проблем преоптерећености путничког терминала на Сави у Београду бити решен. Завршетак радова на реализацији овог пројекта очекује се у августу 2019. Поред тога, у последње две године отворена су нова међународна путничка пристаништа у Голупцу, Смедереву и Кладову, а припремамо у сарадњи са општином Мајданпек отварање међународног путничког пристаништа у зони Лепенског вира. Све ове активности резултат су управо планског и системског приступа проблемима, а не „добре воље појединаца”.

 

Такође указујемо на то да је евидентно да постоји проблем са сплавовима у зони путничког терминала, али је чињеница и да је он настао пре 15 година, те да је управо ово Министарство иницирало да се тај проблем реши. Очекујемо да ће нова одлука града Београда о постављању сплавова, која ће решити овај проблем, бити донета у најкраћем могућем року.   

 

Иако, посматрано са маркетиншке стране, донекле може бити разумљива потреба Удружење да се кроз наступе у јавности бори за нове чланове, указујемо да је управо у интересу самих чланова да се сви проблеми решавају дијалогом, и да се у дијалогу уважавају чињенице. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у више наврата показало да поштује настојање овог удружења да учествује у реализацији мера које доприносе унапређењу услова за безбедно одвијање водног саобраћаја и управо зато нису јасни мотиви да, с времена на време, Удружење наступа са тврдњама којима се обмањује јавност.