RSS

You are here

Нови пут, водовод и јавна расвета за боље услове живота Рома у општини Оџаци

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран Лакићевић, председница општине Оџаци Латинка Васиљковић, подсекретар Покрајинског секретатријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Палимир Тот и шеф операција Делегације Европске уније у Србији Николас Бизел, пустили су у рад у четвртак, 15. марта 2018. години, новоизграђени пут, водовод и јавну расвету у насељу Черга у Дероњама, у општини Оџаци.

 

Радови на изградњи 432 метра асфалтног пута, 515 метара водовода и 210 метара јавне расвете извршени су у оквиру пројекта „Подршка адекватном и одрживом становању Рома у Оџацима - да сваки Ром има дом“, који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији из претприступних фондова ИПА 2013, суфинансирају Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и општина Оџаци, а спроводе “Хаусинг центар“ и општина Оџаци.

 

Циљеви пројекта су да допринесе одрживим политикама социјалног укључивања вишеструко угрожене ромске популације и да подржи спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016–2025. кроз обезбеђивање одрживог становања за домаћинства из подстандардног Новог насеља у Богојеву и унапређење физичке инфраструктуре у насељу Черга у Дероњама.

 

Изградња инфраструктуре у ромском насељу Черга у Дероњама је резултат вишегодишње посвећености општине Оџаци, ЕУ и Владе Србије да унапреде услове становања Рома. Општина Оџаци је у периоду 2013-2016. године била једна од 20 општина укључених у ТАРИ пројекат Европске уније (ИПА 2012), који је пружио подршку формирању мобилних тимова за инклузију Рома, усвајању локалних акционих планова и изради пројектне документације, што је све омогућило приступ средствима из фондова ИПА 2013 и реализацију планираних радова.

 

Услови становања 30 ромских домаћинстава са укупно 95 чланова су изградњом инфраструктуре значајно унапређени. Поред приступа  водоводној мрежи, јавној расвети и путној инфраструктури, унапређена је безбедност у насељу, унапређени су хигијенски услови у насељу разрешењем проблема задржавања атмосферске воде непосредно уз стамбене објекте. Такође, изградњом инфраструктуре омогућена је и легализација свих  стамбених објеката у насељу, и даље планско ширење насеља.

 

Вредност изведених радова на инфраструктури у Дероњама је око 160.000 евра. Пројекат је део свеобухватнијег програма - Грант шеме ,,Спровођење трајних решења за становање и побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима“ ИПА 2013, који финансира Европска унија, а кофинансирају Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и општине на локалу. Програм укупне вредности око девет милиона евра реализује се у 13 општина у Србији, и то у: Старој Пазови, Чачку, Прокупљу, Смедереву, Убу, Лебану, Свилањанцу, Новом Пазару, Лозници, Опову, Бољевцу, Нишу и Оџацима, подржавајући побољшање животних услова Рома у Републици Србији.