RSS

You are here

Нови Закон о трговачком бродарству после 38 година чекања

Закон о трговачком бродарству, који се доноси после скоро четири деценије, увешће Србију у ред уређених држава у области водног саобраћаја, оцена је учесника прве јавне расправе о нацрту овог закона, која је одржана у среду, 20. маја 2015. године, у Новом Саду, у организацији Привредне коморе Војводине.

 

Нацрт закона усклађен је са свим важећим међународним конвенцијама и директивама Европске уније, а његовим доношењем решава се проблем кашњења у доношењу савремених прописа у овој области, истакнуто је на данашњем скупу.

 

Закон о поморској и унутрашњој пловидби, који је до сада уређивао ова област, усвојен је још 1977. године. Од тада су ратификоване бројне међународне конвенције, пословна пракса се у целини изменила, те је постојећи законодавни оквир постао сметња за нормално и модерно функционисање привреде.

 

Новим законом се, у складу са прописима ЕУ, прописују услови за лиценцирање бродарских компанија и уводе услови за привредна друштва која се баве агенцијским пословањем у области водног саобраћаја. Такође ће бити усаглашена форма уговора који се користе у пловидби са међународним конвенцијама које је Србија ратификовала.

 

Имајући у виду значај индустрије осигурања за ову грану транспорта, предвиђа се усвајање модерних решења о уговору о пловидбеном осигурању, и разматра потреба за увођењем појединих обавезних осигурања у овој грани саобраћаја. Такође, у складу са важећим међународним конвенцијама, иновирана су решења која се односе на бродску хипотеку како би се дао подстицај банкарском сектору да портфолио својих услуга прилагоди потребама домаћих бродовласника.

 

Јавној расправи о Нацрту закона о трговачком бродарству претходила је двомесечна стручна расправа, током које је остварена квалитетна сарадња између предлагача закона и заинтересоване јавности, привреде и еснафских удружења. Већина квалитетних примедби и предлога изнетих током стручне расправе уграђена је у нацрт закона.