RSS

You are here

Обавештење о издатим лиценцама

 

Министарство грађевинарствима, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно Закључку Владе, 05 Број: 021-2369/2017 од 6. априла 2017. године издало 48 лиценци за одговорног урбанисту, планера, пројектанта и извођача радова. Лиценце ће подносиоцима захтева бити достављене званично, путем поште на адресе наведене у поднетом захтеву.

 

 

 

Министарство је следећим лицима одобрило:

 

 

 

Лиценцу бр. 400

1)      Предојевић Немањи

2)      Цветковић Тањи

3)      Брадоњић Драгани

4)      Рајачић Данки

5)      Вешковић Милошу

6)      Ђорђевић Катарини

7)      Каран Дејану

8)      Ђерић Јовану

 

Лиценцу бр. 401

1)       Илић Зорану

2)      Гавриловић Слободану

3)      Вујошевић Милици

4)      Јоксимовић Ољи

 

Лиценцу бр. 352

1)       Петковић Милану

2)       Обућина Славољубу

3)       Пустахија Владимиру

4)       Перић Горану

 

Лиценцу бр. 353

1)      Обућина Славољубу

2)      Николић Слободану

3)      Војт Игору

4)      Ерић Милану

5)      Крстић Зорану

 

Лиценцу бр. 350

1)      Митровић Будимиру

2)      Пјерановић Дражену

3)      Михаљица Марији

4)      Васић Љубиши

 

Лиценцу бр. 410

1)      Стојановић Дејану

2)      Илић Маријани

 

Лиценцу бр. 371

1)      Стојковић Ивану

2)      Стојановић Љиљани

3)      Кнежевић Милени

4)      Видановић Ненаду

 

Лиценцу бр. 373

1)      Срећковић Тијани

2)      Јовановић Катарини

3)      Томић Милки

 

Лиценцу бр. 376

1)   Булатовић Вјери

 

Лиценцу бр. 315

1)      Петровић Весни

 

Лиценцу бр. 330

1)      Јанковић Бранимиру

 

Лиценцу бр. 369

1)      Николић Александру

 

Лиценцу бр. 333

1)      Капларевић Аци

 

Лиценцу бр. 351

1)      Пјерановић Дражену

 

Лиценцу бр. 365

1)      Љумовић Драгани

 

Лиценцу бр. 470

1)      Михајловић Ненаду

2)      Алваџин Васи

 

Лиценцу бр. 391

1)        Петровић Николи

2)        Јанковић Славици

 

Лиценцу бр. 392

1)        Лазаревић Миливоју

2)        Долинга Ивани

 

Лиценцу бр. 375

1)      Малешевић Ђорђу

         

 

 

Документи: